धर्म/संस्कृति « Himal Post | Online News Revolution
Logo

सरल गीता (श्रीमद्भागवद्गीताको नेपाली पद्यानुवाद, शृङ्खला-७४)

~स्व. पण्डित जीवनाथ उपाध्याय अधिकारी~ प्रकृतिं पुरुषं चैव विद्ध्यनादी उपावपि। विकारांश्च गुणांश्चैव विद्धि प्रकृतिसम्भवम्।।१९।। कार्यकरणकर्तृत्वे हेतुः प्रकृतिरुच्यते। पुरुषः सुखदुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते।।२०।। हे अर्जुन् दुइटै पुरुष् र प्रकृति जान्नू अनादी भनि

सरल गीता (श्रीमद्भागवद्गीताको नेपाली पद्यानुवाद, शृङ्खला-७३)

~स्व. पण्डित जीवनाथ उपाध्याय अधिकारी~ अध्यात्मज्ञाननित्यत्वं तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम्। एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तमज्ञानं यदतोऽन्यथा।।११।। ज्ञेयं यत्तत्प्रवक्ष्यामि यज्ज्ञात्वामृतमश्नुते। अनादिमत्परं ब्रह्म न सत्तन्नासदुच्यते।।१२।। ईश्वर् नै प्रतिपाद्य बुझ्नु बनिनु अध्यात्मको चिन्तक यो नै ज्ञान गनिन्छ हुन् अरू

सरल गीता (श्रीमद्भागवद्गीताको नेपाली पद्यानुवाद, शृङ्खला-७२)

~स्व. पण्डित जीवनाथ उपाध्याय अधिकारी~ महाभूतान्यहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च। इन्द्रियाणि दशैकं च पञ्च चेन्द्रियगोचरा।।५।। इच्छा द्वेषः सुखं दुःखं संघातश्चेतना धृतिः। एतत्क्षेत्रं समासेन सविकारमुदाहृतम्।।६।। पृथ्वी, जल् अनि तेज, वायु, नभ यी पाँचै

सरल गीता (श्रीमद्भागवद्गीताको नेपाली पद्यानुवाद, शृङ्खला-७१)

~स्व. पण्डित जीवनाथ उपाध्याय अधिकारी~ अथ त्रयोदशोऽध्यायः श्रीभगवानुवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते। एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः।।१।। क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत। क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानं यत्तज्ज्ञानं मतं मत।।२।। आज्ञा

हिन्दू धर्मका केहि अनौठा तथ्यहरु: जसले तपाईँको धारणा बदल्नेछ

१. हिन्दू धर्म थाहा भएसम्म सबैभन्दा पूरानो धर्म हो जसका कारण यसलाई सनातन धर्म पनि भनिँदै आएको छ । यसको उत्पति १० हजार वर्षअघि भएको थियो भने यसका साहित्यिक कृतिहरुलाई

श्रद्धा र श्राद्ध !

-डा. गोबिन्द शरण उपाध्याय आफ्ना पुर्खाको सम्झना गर्ने परम्परा विश्वभरि नै छ। आ-आफ्नो संस्कृति तथा परम्पराअनुसार पुर्खाहरूलाई सबैले स्मरण गर्छन्। तर पुर्खाहरूको लागि नै भनेर वर्षका १५ दिनहरू छुट्ट्याउने हिन्दु

सरल गीता (श्रीमद्भागवद्गीताको नेपाली पद्यानुवाद, शृङ्खला-७०)

~स्व. पण्डित जीवनाथ उपाध्याय अधिकारी~ अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च। निर्ममो निरहंकारः समदुःखसुखः क्षमी।।१३।। संतुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः। मय्यर्पितमनोबुद्धिर्यो मद्भक्तः स मे प्रियः।।१४।। सब्‌को मित्र, दयालु, प्राणीगणमा जो

सरल गीता (श्रीमद्भागवद्गीताको नेपाली पद्यानुवाद, शृङ्खला-६९)

~स्व. पण्डित जीवनाथ उपाध्याय अधिकारी~ ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि संन्यस्त मत्पराः। अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते।।६।। तेषामहं समुद्धकर्ता मृत्युसंसारसागरात्। भवामि नचिरात्पार्थ मय्यावेशितचेतसाम्।।७।। सारा कर्मण मलाई अर्पण गरी एकाग्र भै

सरल गीता (श्रीमद्भागवद्गीताको नेपाली पद्यानुवाद, शृङ्खला-६८)

~स्व. पण्डित जीवनाथ उपाध्याय अधिकारी~ अथ द्वादशोऽध्यायः अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते। ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः।।१।। सोध्छन् पार्थ प्रभो ! सगुण् स्वरूपको कोही भजन् गर्दछन् कोही निर्गुणका

सरल गीता (श्रीमद्भागवद्गीताको नेपाली पद्यानुवाद, शृङ्खला-६७)

~स्व. पण्डित जीवनाथ उपाध्याय अधिकारी~ संजय उवाच इत्यर्जुनं वासुदेवस्तथोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूयः। आश्वासयामास च भीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्यवपुर्महात्मा।।५०।। भन्छन् सञ्जय कृष्णले यति कुरो ती पार्थलाई भनी आफ्नो सौम्य स्वरूप

सरल गीता (श्रीमद्भागवद्गीताको नेपाली पद्यानुवाद, शृङ्खला-६६)

~स्व. पण्डित जीवनाथ उपाध्याय अधिकारी~ किरीटिनं गदिनं चक्रहस्तमिच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तथैव। तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते।।४६।। हात्‌मा चक्र गदा लिने र शिरमा उज्ज्वल् मुकुट् लाउने त्यस्तो रूप म हेर्न

सरल गीता (श्रीमद्भागवद्गीताको नेपाली पद्यानुवाद, शृङ्खला-६५)

~स्व. पण्डित जीवनाथ उपाध्याय अधिकारी~ यच्चावहासार्थमसत्कृतोऽसि विहारशस्यासनभोजनेषु। एकोऽथवाप्यच्युत तत्समक्षं तत्क्ष्यामये त्वामहमप्रमेयम्।।४२।। मैले नाथ विनोदका समयमा, सुत्दा र बस्ता अनि घुम्दा, भोजनकालमा पनि गरेँ हेपाइ साथी भनी। एक्लैमा र समाजमा पनि