धर्म/संस्कृति « Himal Post | Online News Revolution
Logo

भाइटीकाको शुभ साइत सार्वजनिक

काठमाडौं । नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिले यस वर्षको भाइटीकाको शुभ साइत सार्वजनिक गरेको छ । समितिले तिहारका विभिन्न पर्वको निर्णय गर्दै भाइटीकाको साइत सार्वजनिक गरेको अध्यक्ष प्राडा रामचन्द्र गौतमले राससलाई

कसरी सुरु भएको थियो अयोध्या विवाद ?

बीबीसी- एक शताब्दीभन्दा अघिदेखि सुरु भएको अयोध्या विवाद भारतको एउटा सबैभन्दा पेचिलो अदालती मामिला हो। यो पहिचानको राजनीतिसँग पनि जोडिएको छ। उत्तर प्रदेश राज्यस्थित अयोध्यालाई हिन्दूहरू मर्यादा पुरुषोत्तम रामको जन्मभूमि

सरल गीता (श्रीमद्भागवद्गीताको नेपाली पद्यानुवाद, शृङ्खला-९८)

~स्व. पण्डित जीवनाथ उपाध्याय अधिकारी~ अध्येष्यते च य इमं  धर्म्यं संवादमावयोः। ज्ञानयज्ञेन तेनाहमिष्टः स्यामिति मे मतिः।।७०।। श्रद्धावाननसूयश्च शृणुयादपि यो नरः। सोऽपि मुक्तः शुभाँल्लोकान्प्राप्नुयात्पुण्यकर्मणाम्।।७१।। जस्‌ले पढ्दछ पार्थ ! धर्ममय यो संवाद

सरल गीता (श्रीमद्भागवद्गीताको नेपाली पद्यानुवाद, शृङ्खला-९७)

~स्व. पण्डित जीवनाथ उपाध्याय अधिकारी~ तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत। तत्प्रसादात्परां शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्।।६२।। इति ते ज्ञानमाख्यातं गुह्याद्गुह्यतरं मया। विमृश्यैतशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु।।६३।। उस्‌कै लेउ शरण् तिमी मन दिई

सरल गीता (श्रीमद्भागवद्गीताको नेपाली पद्यानुवाद, शृङ्खला-९६)

~स्व. पण्डित जीवनाथ उपाध्याय अधिकारी~ ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न काङ्क्षति। समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम्।।५४।। भक्त्या मामभिजानाति यावान्यश्चास्मि तत्त्वतः। ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम्।।५५।। ब्रह्मैरूप प्रसन्न व्यक्ति,

सरल गीता (श्रीमद्भागवद्गीताको नेपाली पद्यानुवाद, शृङ्खला-९५)

~स्व. पण्डित जीवनाथ उपाध्याय अधिकारी~ श्रेयान्स्वधर्मो विगुणः परधर्मात्स्वनुष्ठितात्। स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्।।४७।। आफ्नू धर्म निकृष्ट नै किन नहोस् त्यै हुन्छ हित्‌कारक पाउन्नौ परधर्मबाट तिमीले कल्याणकारी फल। आफ्ना जाति निमित्त शास्त्रहरूमा

सरल गीता (श्रीमद्भागवद्गीताको नेपाली पद्यानुवाद, शृङ्खला-९४)

~स्व. पण्डित जीवनाथ उपाध्याय अधिकारी~ यदग्रे चानुबन्धे च सुखं मोहनमात्मनः निद्रालस्यप्रमादोत्थं तत्तामसमुदाहृतम्।।३९।। न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः। सत्त्वं प्रकृतिजैर्मुक्तं यदेभिः स्यात्त्रिभिर्गुणै।।४०।। जुन् सुख्‌ले पहिले तथा पछि पनि

सरल गीता (श्रीमद्भागवद्गीताको नेपाली पद्यानुवाद, शृङ्खला-९३)

~स्व. पण्डित जीवनाथ उपाध्याय अधिकारी~ यया धर्ममधर्म च कार्यं चाकार्यमेव च। अयथावत्प्रजानाति बुद्धिः सा पार्थ राजसी।।३१।। अधर्म धर्ममिति या मन्यते तमसावृता। सर्वार्थान्विपरीताश्च बुद्धिः सा पार्थ तामसी।।३२।। कार्याकार्य अधर्म धर्म जसले

सरल गीता (श्रीमद्भागवद्गीताको नेपाली पद्यानुवाद, शृङ्खला-९२)

~स्व. पण्डित जीवनाथ उपाध्याय अधिकारी~ नियतं सङ्गरहितमरागद्वेषतः कृतम्। अफलप्रेप्सुना कर्म यत्तत्सात्त्विकमुच्यते।।२३।। यत्तु कामेप्सुना कर्म साहंकारेण वा पुनः। क्रियते बहुलायासं तद्राजसमुदाहृतम्।।२४।। आसक्ति अनि रागद्वेष नलिई कर्तव्य सम्झी निज फल्‌को आश नराखी

सरल गीता (श्रीमद्भागवद्गीताको नेपाली पद्यानुवाद, शृङ्खला-९१)

~स्व. पण्डित जीवनाथ उपाध्याय अधिकारी~ शरीरवाङ्मनोभिर्यत्कर्म प्रारभते नरः। न्याय्यं वा विपरीतं वा पञ्चैते तस्य हेतवः।।१५।। तत्रैवं सति कर्तारमात्मानं केवलं तु यः पश्यत्यकृतबुद्धित्वान्न स पश्यति दुर्मति।।१६।। मन्, बोली र शरीरले पुरुषले

सरल गीता (श्रीमद्भागवद्गीताको नेपाली पद्यानुवाद, शृङ्खला-९०)

~स्व. पण्डित जीवनाथ उपाध्याय अधिकारी~ नियतस्य तु संन्यासः कर्मणो नोपपद्यते। मोहात्तस्य परित्यागस्तामसः परिकीर्तितः।।७।। दुःखमित्येव यत्कर्म कायक्लेशभयात्त्यजेत्। स कृत्वा राजसं त्यागं  नैव त्यागफलं लभेत्।।८।। छोड्नु नित्य क्रिया हुँदैन कति नै ज्ञानी

सरल गीता (श्रीमद्भागवद्गीताको नेपाली पद्यानुवाद, शृङ्खला-८९)

~स्व. पण्डित जीवनाथ उपाध्याय अधिकारी~ अथाष्टदशोऽध्यायः अर्जुन उवाच संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुम्। त्यागस्य च हृषीकेश पृथक्केशिनिषूदन।।१।। सोध्छन् अर्जुन तत्त्व के छ भगवन् ! सन्न्यास औ त्यागको सुन्ने चाह छ त्यो